Vakuutusehdot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 01.11.2013 alkaen.

HYVÄ GOUDAN ASIAKAS

Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi.

Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Tutustu huolella vakuutusehtoihin ennen matkaasi. Tämä on tärkeää, ettei käy niin, että huomaat virheen vasta siinä vaiheessa, kun tarvitset vakuutustasi.Tarkista nimet, vakuutuksen kattavuus, vakuutustyyppi (Super tai Standard).
Kun otat Goudan matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen voit valita kahden vakuutusvaihtoehdon SUPER- ja
STANDARD vakuutuksen välillä. Vakuutusmaksun suuruus riippuu valitusta vakuutuksesta sekä matkan
pituudesta.

SUPER-matkavakuutus on tarkoitettu niille, jotka tietävät, ettei heillä ole minkäänlaista perusmatkavakuutusturvaa.

STANDARD-matkavakuutus on perusvakuutus, jonka korvaussummat ovat pienemmät kuin SUPERmatkavakuutuksessa.
Ota vakuutustiedot mukaan matkallesi. On myös suositeltavaa jättää kopio vakuutuksesta (sisältäen
vakuutusnumeron) perheenjäsenillesi tai ystävällesi kotimaassa. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää.

Toivotamme teille turvallista matkaa!

GOUDA MATKAVAKUUTUS
TEL.: +358 (0) 207 436 400
FAX.: +358 (0) 207 436 401
E-MAIL: gouda@gouda.fi

LATAA EHDOT TÄSTÄ

I – HYVÄ TIETÄÄ

  • tutustu huolella vakuutusehtoihin
  • vahingonkorvaus pohjaa tässä esitteessä mainittuihin vakuutusehtoihin
  • sinun tulisi jättää kopio vakuutuksesta omaiselle tai ystävälle kotimaassa

II – MÄÄRITELMÄT

Seuraavassa löydät määritelmät termeille kuten "äkillinen sairaus" tai "kanssamatkustaja".

Ammattiurheilu
Urheilu, joihin kuuluu sopimusvelvoitteita jotakin kerhoa, sponsoria tai vastaavaa kohtaan ja josta saa rahaa tai palkintoja.

Epidemia
Saman tarttuvan taudin äkillinen ja laaja leviäminen jossakin maassa tai jollakin alueella.

Gjensidige
Vakuutuksenantajana on Gjensidige Forsikring ASA, Norja Y-tunnus 995 568 217.

Goudan matkavakuutus
Goudan matkavakuutuksilla tarkoitetaan SUPER- ja STANDARD-matkavakuutuksia.

Henkilövakuutus
Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Goudan matkavakuutuksista matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Kanssamatkustaja
Yksi tai useampi henkilö, jotka ovat hankkineet matkan yhdessä vakuutetun kanssa ja joilla on Goudan matkavakuutus.

Lähiomainen
Lähiomaisella tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, lapsia, lapsenlapsia, avo- tai aviopuolison lapsia, sisaruksia, vanhempia, isovanhempia ja appivanhempia, otto- ja kasvattilapsia ja ottovanhempia.

Lääkäri
Lääkäri on koulutettu ja matkan kohteena olevan maan viranomaisten lääkäriksi rekisteröimä henkilö, joka ei ole vakuutettu itse tai hänen sukulaisensa tai kanssamatkustajansa.

Matkahätäpalvelumme
Matkahätäpalvelumme palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, puh. +358 (0) 207 436 404, fax. +358 (0) 207 436 405.

Matkakulut
Kohtuulliset ylimääräiset matkakulut kuljetuksesta, kuitenkin korkeintaan turistiluokan lentolippu reittilennoilla.

Olemassaoleva sairaus
Sairaus, josta vakuutettu on ollut tietoinen matkalle lähtiessään.

Suojeluohjeella
Suojeluohjeella tarkoitetaan velvollisuutta noudattaa erinäisiä annettuja määräyksiä, menettelyohjeita, järjestelyitä, käyttöohjeita ja muita menettelytapoja, joita noudattamalla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahinkojen syntymistä. Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden rajoittamiseen tai epäämiseen.

Terrorismi
Terrorismi on järjestäytynyttä väkivaltaista toimintaa (tai sen uhkaa). Herättämällä pelkoa kansalaisten keskuudessa terrorismi pyrkii painostamaan auktoriteetteja uskonnollisten tai poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutus on vakuutus joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Goudan matkavakuutuksista vahinkovakuutuksia ovat matkatavaravakuutus, matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus.

Vakuutetulla
Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

Vakuutetun muilla vakuutuksilla
Vakuutetun muilla vakuutuksilla tarkoitetaan vakuutuksia, jotka vakuutettu on ottanut joltakin muulta vakuutusyhtiöltä kuin Goudalta.

Vakuutuksenottajalla
Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen Goudan kanssa.

Vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutukset ovat voimassa enintään kolmen kuukauden pituisella matkalla. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutukset päättyvät tällaisen matkan osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun matka Suomesta alkoi. Lisäsopimuksesta ja –maksusta vakuutukset ovat voimassa myös siltä osin kuin matka-aika ylittää kolme kuukautta. Vakuutuksen tulee olla voimassa matkan alkaessa Suomesta.

Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutukset ovat voimassa vain ulkomailla.

Vakuutustapahtumalla
Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa tai vahinkoa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja jonka perusteella vakuutetulla voi olla oikeus korvaukseen.

Äkillinen sairaus
Äkillinen ja odottamaton matkasairaus.

III -”MITÄ TEHDÄ, JOS …” – KUN TARVITSET VAKUUTUSTASI

Menettelyohjeet vahingon tapahduttua

Seuraavasta löydät tietoa siitä mitä tehdä, jos sinun täytyy turvautua matkavakuutukseesi esimerkiksi sairastuessasi tai joutuessasi ryöstön kohteeksi - toisin sanoen, mikäli on sattunut vakuutustapahtuma.

Kun sinua on kohdannut vakuutustapahtuma, on erityisen tärkeää, että noudatat seuraavia menettelyohjeita.

Sinun on ilmoitettava mahdollisimman pian Goudalle vakuutustapahtumasta sekä erityisesti mahdollisesta tarpeesta jatkaa vakuutuksen voimassaoloaikaa mahdollisen matkasairauden tai matkatapaturman vaatimasta matkan pidennyksestä johtuen.

Sinun on noudatettava Goudan antamia ohjeita.

Sinun on huolehdittava kaikkien vahingosta aiheutuneiden kustannusten dokumentoinnista ja kuittien keräämisestä.

Sinun on otettava vahingoittuneet esineet talteen siltä osin kuin se on mahdollista.

Sinun on pyydettävä lääkärin kirjallista lausuntoa, diagnoosia tai muuta vastaavaa, jos lääkäri on tutkinut tai hoitanut vakuutettua.

Sinun on otettava yhteys viranomaiseen (esim. poliisiin) ja pyydettävä viranomaiselta kirjallista lausuntoa sattuneesta vahingosta ja lisäksi vakuutetun on pyydettävä mahdollisen muun asianosaisen yhteystietoja ja todistusta.

Sinun on annettava Goudalle kaikki tarvittavat tiedot Goudan vastuun selvittämiseksi. Sellaisia ovat tiedot ja asiakirjat, joiden avulla Gouda voi selvittää, koska vahinko on tapahtunut, vahingon korvausarvon ja kenelle korvaus suoritetaan.

Tarvitsetko tietoa tai neuvoja?
Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta matkan aikana tai sen jälkeen, älä epäröi ottaa yhteyttä Gouda Matkavakuutuksiin.

Puh.: +358 (0 )207 436 400
Fax.: +358 (0) 207 436 401
E-mail: gouda@gouda.fi

Soittaessasi Goudan matkahätäpalveluun tavoitat palvelukoordinaattorimme, jotka auttavat sinua. Jos tarvitset apua onnettomuuden tai sairauden yhteydessä, lääkärimme ovat valmiina ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Olet velvoitettu noudattamaan Goudan lääkärin tai matkahätäpalvelun sinulle antamia ohjeita.

Ennen Goudan matkahätäpalveluun soittamista ota esille tarvittavat tiedot kuten vakuutusnumerosi, henkilötunnuksesi, olinpaikkasi ja puhelinnumero (lääkäri, sairaala jne), diagnoosi, lääkärisi nimi sekä mahdolliset sukulaisten osoitteet. Näiden tietojen avulla voimme palvella sinua nopeasti.

Jos sairastut tai sinut ryöstetään
Vaikka emme voikaan tietää mitä matkallasi tulee tapahtumaan, tässä kuitenkin muutamia ohjeita tilanteisiin, joihin saatat joutua. Oheisia kuvauksia tulee aina verrata vakuutusehtoihin (kts. Kohta IV). Tästä saat myös tietoa siitä, mitä todistuksia tarvitset saadaksesi vakuutuskorvauksen.

Matkatavaroiden viivästyminen
Jos matkatavarasi viivästyvät sinun tulee ilmoittaa tästä lentoyhtiölle, jotta saat kirjallisen todistuksen eli nk »PIRreportin Tämän lisäksi säilytä kaikki kuitit niistä tavaroista, jotka jouduit puuttuvien matkatavaroidesi tilalle hankkimaan. Mikäli mahdollista, pyydä todistus siitä, koska sait matkatavarasi lentoyhtiöltä. Kotiin palattuasi voit toimittaa Goudalle korvaushakemuksesi yllämainittujen todistusten kera.

Myöhästyminen
Ota yhteys Goudan matkahätäpalveluun heti kun tiedät, ettet tule ehtimään ajallaan suunniteltuun kulkuvälineeseen. Goudan matkahätäpalvelu auttaa sinua löytämään vaihtoehtoisen matkustustavan.

Kotiinpaluu
Jos joudut keskeyttämään matkan esim. lähiomaisellesi kotipaikkakunnalla sattuneen vakavan sairauden tai tapaturman johdosta, ota heti yhteys Goudan matkahätäpalveluun. Matkahätäpalvelu arvioi oletko oikeutettu aikaisempaan kotiinpaluuseen. Mikäli näin on Goudan matkahätäpalvelu hoitaa tarvittavat järjestelyt. Mikäli sinä itse– aikaisemman sopimuksen mukaan matkahätäpalvelun kanssa- järjestät kotiinkuljetuksen tai olet oikeutettu korvaukseen, niin toimita korvaushakemus mahdollisimman nopeasti saavuttuasi kotiin.

Kotiinkuljetus
Kaikissa tilanteissa missä kotiinkuljetus tulee kysymykseen ota heti yhteytyä Goudan matkahätäpalveluun. Goudan lääkäri tekee päätöksen mahdollisesta kotiinkuljetuksesta yhdessä sinua hoitaneen lääkärin/sairaalan kanssa.

Sairaalahoito
Mikäli joudut sairaalahoitoon, ota yhteys Goudan matkahätäpalveluun niin pian kuin mahdollista, viimeistään 24 tunnin kuluessa. Matkahätäpalvelu voi taata oikean ja hyvätasoisen hoidon samoin kuin antaa kyseiselle sairaalalle maksusitoumuksen, mikäli se on tarpeellista.

Lääkärinhoito
Mikäli olet käynyt yleislääkärillä voit pyytää lääkäriä lähettämään laskun Goudalle. Voit myös maksaa hoidon itse ja lähettää korvaushakemuksen alkuperäisine kuitteineen Goudalle. Maksutavasta huolimatta korvaushakemus tulee lähettää mahdollisimman pikaisesti. Muista hankkia kaikki tarpeelliset todistukset sairaudestasi kuten lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi, reseptit määrätyistä lääkkeistä sekä alkuperäiset kuitit hoidosta ja lääkkeistä.Mikäli hoidon kustannukset ylittävät 700 euroa, ota yhteyttä matkahätäpalveluun.

Pahoinpitely
Mikäli joudut matkan aikana pahoinpitelyn kohteeksi, tulee sinun heti ottaa yhteyttä Goudan matkahätäpalveluun. Muista että, sinun tulee ilmoittaa pahoinpitely viipymättä myös paikalliselle poliisille sekä saada lääkäriltä lausunto koskien vammojasi saadaksesi korvausta. Toimita korvaushakemuksesi mahdollisimman nopeasti Goudalle.

Kuolemantapaus
Kuolemantapauksen yhteydessä tulee välittömästi ottaa yhteyttä Goudan matkahätäpalveluun. Työntekijämme huolehtivat kaikista välttämättömistä järjestelyistä.

Matkavastuuvakuutus
Goudalle tulee ilmoittaa välittömästi mikäli olet tilanteessa, joka voi johtaa syytteeseen sinua kohtaan ja korvausvaatimuksiin Goudalta. Ilmoita nimi ja osoite henkilöstä (vahingoittunut) sekä nimet ja osoitteet mahdollisista silminnäkijöistä. Älä koskaan lupaa maksaa korvauksia suoraan toiselle henkilölle. Jätä tämä tehtävä Goudalle. Muuten sinä voit joutua korvaamaan taloudellisesti itse, vaikka se kuuluisi korvattavaksi vakuutusyhtiön puolesta.

Oikeusapu
Jos tarvitset lainopillista apua tai takuuta, ota välittömästi yhteys Goudaan. Takuu maksetaan takaisin Goudalle vapautumisen, yleensä kotiinpaluuun jälkeen.

Sairaus tai tapaturma
Sairauden tai tapaturman sattuessa ota yhteyttä Goudan matkahätäpalveluun. Mikäli kyseessä on yksi lääkärissäkäynti ja lääkkeitä, joiden yhteiskustannus jää alle 700 euroa, sinun ei tarvitse ottaa Goudaan yhteyttä. Muista hankkia kaikki tarpeelliset todistukset sairaudestasi/tapaturmastasi kuten lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi, reseptit määrätyistä lääkkeistä sekä alkuperäiset kuitit hoidosta ja lääkkeistä. Kotiinpalattuasi täytä korvaushakemus ja lähetä oheiset todistukset kuitteineen Goudalle mahdollisimman nopeasti.

Kuinka teen vahinkoilmoituksen?
Vahinkoilmoitus tehdään lähettämällä hakemus Goudalle. Korvaushakemuslomakkeita voi tilata numerosta 0207 436 400 tai netistä www.gouda.fi.

Gouda Matkavakuutus
Malmin kauppatie 8 A,
00700 Helsinki
Puhelin: 0207 436 400
Faksi: 0207 436 401

Kiireellisissä tapauksissa Gouda palvelee ympäri vuorokauden seuraavassa puhelinnumerossa:
+358 (0) 207 436 404, faxi: +358 (0) 207 436 405

IV – VAKUUTUSEHDOT - Oheisena löydät tarkemmat vakuutusehdot

1 GOUDAN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET, YHTEISET RAJOITUKSET JA EI KORVATTAVAT VAHINGOT

1.1 GOUDAN MATKAVAKUUTUKSISTA

1.1.1 Matkavakuutus koostuu matkustajavakuutuksesta ja yleensä myös matkatavaravakuutuksesta, johon sisältyvät lisäksi myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus.

1.1.2 Goudan vakuutuksista suoritettua vakuutusmaksua ei katsota vahingoksi tai kustannukseksi, eikä vakuutuskorvaus näin ollen kata vakuutusmaksua.

1.1.3 Gouda ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Goudan yhteistyökumppanin maksukyvyttömyydestä tai -häiriöistä, selvitystilasta, konkurssiin asettamisesta tai muusta vastaavasta.

1.2 VAKUUTUKSENOTTAJA JA VAKUUTETTU

1.2.1 Goudan matkavakuutuksessa on vakuutuksenottajana ja vakuutettuna Goudan vakuutuskortissa tai vakuutustodistuksessa vakuutetuksi nimetty henkilö. Matkustajavakuutus on henkilökohtainen.

1.2.2 Alle 15-vuotiaat lapset, jotka matkustavat vakuutetun perheenjäsenensä kanssa, ovat kuitenkin vakuutettuina tämän matkakumppaninsa vakuutuksen perusteella, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden Goudan matkavakuutuksen perusteella.

1.2.3 Standard matkustajavakuutus myönnetään alle 60-vuotiaille henkilöille ja Super matkustajavakuutus myönnetään alle 40 vuotiaille henkilöille.

1.3 EDUNSAAJA

1.3.1 Edunsaajana kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset, mikäli vakuutuksenottaja ei ole kirjallisesti ilmoittanut toista edunsaajaa Goudalle.

1.3.2 Ennen kuolemantapauskorvauksen maksua tulee korvauksenhakijan toimittaa Goudalle vakuutetun kuolintodistus, poliisitutkintapöytäkirja sekä laillinen selvitys edunsaajista.

1.4 GOUDAN MATKAVAKUUTUSTEN VOIMASSAOLOAIKA JA VOIMASSAOLOALUE

1.4.1 Matkakohtainen vakuutus on voimassa enintään kolmen kuukauden pituisella ulkomaanmatkalla. Matkakohtainen vakuutus tulee ottaa ennen matkalle lähtöä Suomesta, ja vakuutus astuu voimaan aikaisintaan maksamishetkestä.

1.4.2 Vuosivakuutus on voimassa 12 kuukautta ja kattaa kaikki alle kolme kuukautta kestävät yhtäjaksoiset ulkomaanmatkat. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutukset päättyvät tällaisen matkan osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun matka Suomesta alkoi. Alkaneen ulkomaanmatkan ei katsota päättyvän, eli matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen. Kotimaassa käynnin aikana alkaneita sairauksia tai sattuneita tapaturmia ei korvata ulkomaan matkan matkasairauksina tai matkatapaturmina. Lisäsopimuksesta ja –maksusta vakuutukset ovat voimassa myös siltä osin kuin matka-aika ylittää kolme kuukautta. Lisävakuutusta varten on annettava kirjallinen terveysselvitys, joka Goudan tulee hyväksyä ennen matkaa

1.4.3 Goudan matkavakuutus myönnetään henkilölle, joka asuu vakituisesti Suomessa ja jolla on voimassaoleva Kela-kortti. Goudan matkavakuutuksen voi ostaa vain Suomesta ja Goudan vakuutuksen tulee olla voimassa matkan alkaessa Suomesta.

1.5 VOIMASSAOLO URHEILUTOIMINNASSA

1.5.1 Jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, ei vakuutuksesta makseta korvausta. Kilpaurheiluksi katsotaan urheilusuoritus, joka tehdään urheiluseuran nimissä, tai mistä urheilijalle maksetaan tai mistä on mahdollista saada palkinto. Kaikki rahallisesti tuettu urheilu katsotaan kilpaurheiluksi.

1.5.2 SUPER-matkavakuutukseen sisältyy urheiluvakuutus. Katso tarkemmin ehtokohta 11 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO URHEILUSSA

1.6 EI-KORVATTAVAT VAHINGOT JA KORVAUKSEN ALENTAMINEN:

Gouda ei ole velvollinen maksamaan korvausta vakuutetulle tai vakuutetun omaisuudelle aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista Goudan vakuutusten perusteella seuraavien olosuhteiden vallitessa:

1.6.1 Vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman itse tahallisesti.

1.6.2 Vakuutetun omaisuus on kadonnut tai unohtunut. Omaisuus katsotaan kadonneeksi, jos vakuutettu ei voi nimetä katoamiselle mitään tiettyä äkillistä syytä.

1.6.3 Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan voi Gouda olosuhteista riippuen vähentää vakuutetulle tulevaa korvausta sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Goudan matkavakuutusten vahinkovakuutusten perusteella tulevaa korvausta voidaan olosuhteista riippuen niin ikään alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

1.6.4 Vahinko on aiheutunut sodan, sodankaltaisten tapahtumien, sisällissodan, vallankumouksen tai kapinan seurauksena, paitsi jos vakuutettu oleskeli alueella tapahtumien alkaessa. Jotta vakuutus kattaisi vahingon vakuutettu ei saa osallistua sotatapahtumiin, toimia raportointi-, rauhanturvaamis- tai vastaavissa tehtävissä, ja hänen tulee poistua taistelualueelta kymmenen päivän kuluessa. Korvaus kattaa lisäksi välttämättömät kotimatkasta aiheutuvat lisämenot, ei kuitenkaan matkatakuulain piiriin kuuluvan matkan osanottajille

1.6.5 Kustannukset ovat aiheutuneet sairaudesta tai tapaturmasta, joka on suorassa tai epäsuorassa yhteydessä terrorismiin, atomivoiman käyttöön tai radioaktiivisten, kemiallisten tai biologisten aineiden levitykseen. Terrorismi määritellään henkilön tai henkilöryhmän riippumattomaksi tai jonkin organisaation tai valtiovallan alaiseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiovaltaan tai herättää pelkoa kansassa tai sen osissa poliittisten, uskonnollisten tai ideologisten päämäärien saavuttamiseksi.

1.6.6 Matkustajavakuutuksesta ei makseta korvausta, jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut lentohenkilöstöön kuuluvalle tai lentoon liittyvää tehtävää suorittavalle lento-onnettomuudessa.

2 MATKUSTAJAVAKUUTUS

2.1 Matkasairaus ja matkatapaturma ja niihin liittyvät rajoitukset

2.1.1 Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa sairaus, joka on alkanut tai josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottu saaneen alkunsa matkan aikana ja johon on annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkasairautena ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineiden tai muiden huumaavien aineiden väärinkäytöstä.

2.1.2 Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Matkatapaturmana ei korvata puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia eikä myöskään vammaa joka on aiheutunut hampaisiin kohdistuvasta purentavahingosta. Tapaturmana ei myöskään korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet itsemurhasta tai sen yrityksestä, riippumatta iästä tai mielentilasta. Matkatapaturmana ei korvata myöskään tapaturman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia.

2.1.3 Matkatapaturmaksi katsotaan myös matkan aikana vakuutetun tahtomatta äkillisen voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma, johon on annettu lääkärin hoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.

2.1.4 Matkatapaturmana pidetään myös matkan aikana vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista  lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista ja kaasumyrkytystä sekä vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttamaa myrkytystä.

2.1.5 Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan haitta- ja hoitokulukorvaukset vain siltä osin kuin pysyvä haitta ja hoitokulut on katsottava korvattavasta tapaturmasta aiheutuneiksi.

2.1.6 Jos sairauteen tai sairauden paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta sairaudesta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan hoitokulukorvausta vain siltä osin kuin hoitokulut on katsottava korvattavasta sairaudesta aiheutuneiksi.

2.1.7 Matkatapaturmana ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

  • vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapaturmasta
  • leikkaus-, hoito tai muusta lääkinnällisestä toimeenpiteestä, ellei toimenpidettä ole suoritettu matkatapaturmana korvattavan vamman hoitamiseksi
  • vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nauttiman aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.
  • nikamavälilevytyrästä, vatsan tai nivusalueen tyrästä, akillesjänteen repeämisestä eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, elllei vamma ole aiheutunut matkatapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi

2.1.8 Matkatapaturman lisäksi korvataan matkan aikana vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnis-tuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdys-vamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

2.2 Hoitokorvaus matkasairauden tai matkatapaturman johdosta
KORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON: SUPER VAKUUTUS
Ei euromääräistä ylärajaa hoitokuluissa. Matkasairauden yhteydessä hoitokulut enintään 120 päivältä.
Matkatapaturman hoitokulut enintään kolme vuotta
STANDARD VAKUUTUS
Ei euromääräistä ylärajaa hoitokuluissa. Matkasairauden yhteydessä hoitokulut enintään 120 päivältä.
Matkatapaturman hoitokulut enintään kolme vuotta

2.2 VAKUUTETUN OIKEUS HOITOKORVAUKSEEN

2.2.1 Vakuutetulla on oikeus hoitokorvaukseen matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamista hoitokuluista siten, että matkasairaudesta aiheutuneet hoitokustannukset korvataan enintään 120 päivän ajan hoidon alkamisesta lukien. Matkatapaturmasta aiheutuneet hoitokustannukset korvataan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta.

2.2.2 Korvausta maksetaan myös hoitokuluista, jotka ovat aiheutuneet jo ennestään olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta tai terveydentilan huonontumisesta, mikäli muutos yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu hoito enintään yhden viikon ajalta hoidon alkamisesta.

2.2.3 Matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneet hoitokulut korvataan sillä edellytyksellä, että tehtävät tutkimukset ja hoidot ovat lääkärin määräämiä ja kysymyksessä olevan sairauden tai vamman hoidon kannalta välttämättömiä. Seuraavat matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneet hoitoja muut kulut kuuluvat korvauksen piiriin.

2.2.3.1 Kohtuulliset sairaanhoito- ja tutkimuskulut sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen.

2.2.3.2 Kulut lääkärin määräämistä tai vastaavan ulkomaisen viranomaisten antaman luvan perusteella apteekista myytävistä lääkevalmisteista.

2.2.3.3 Lääkärin määräämä fysikaalinen hoito leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Kuluja korvataan seuraavasti;
SUPER korvaa enintään 10 hoitokertaa ja STANDARD korvaa enintään 5 hoitokertaa

2.2.4 Välttämättömät matkan aikana aiheutuneet puhelinkulut korvataan seuraavasti;
SUPER Enintään 300 euroa Enintään 200 euroa

2.2.5 Tarpeelliset sairaanhoitoon liittyvien välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset, milloin ne eivät paikallisen tavan mukaan sisälly sairaanhoitoon korvataan seuraavasti: Enintään 170 euroa

2.2.6 Vakuutusyhtiö voi vaatia, että vakuutettu kuljetetaan yhtiön kustannuksella Suomeen hoitoon, jos paikallinen hoito muodostuisi Suomen vastaavantasoiseen hoitoon nähden merkittävän kalliiksi.

2.2.7 Vakuutusyhtiön etukäteen hyväksyessä korvataan matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluna kustannukset vakuutetun sairaskuljetuksesta kotimaahan sekä välttämättömän saattajan matka- ja ylläpitokustannukset.

2.2.8 Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla.

2.2.9 Jos on ilmeistä, että korvattavaksi haettu kustannus huomattavasti ylittää yleisesti hyväksytyn ja noudatetun kohtuullisen tason, vakuutusyhtiöllä on oikeus tältä osin alentaa korvauksen määrää.

2.2.10 Matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulukojeen tai hammasproteesin korjaus tai jälleenhankintakustannukset, jos matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta.

2.3 HOITOKULUINA EI KORVATA

2.3.1 Fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta hoidosta aiheutuvia kuluja, paitsi edellä kohdan 2.2.3.3 mainitussa tapauksessa.

2.3.2 Oleskelua kylpylaitoksessa tai parantolassa.

2.3.3 Kuntoutuksesta tai psykoterapiasta, toimintaterapiasta, neuropsykologisesta terapiasta, puheterapiasta tai muusta näihin rinnastettavasta hoidosta tai niihin liittyvistä matkakuluista

2.3.4 Hivenainetutkimuksista, ravintovalmisteista, vitamiineista, hivenaineista, rohdosvalmisteista, luontaistuotteista, homeopaattisista tai antroposofisista valmisteista eikä elämänlaatua parantavista valmisteista taikka muista näihin rinnastettavista tutkimuksista ja valmisteista

2.3.5 Huoltajan, omaisen tai hoitajan työansion menetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- ja kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista kustannuksista

2.3.6 Kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta

2.3.7 Vahinkoa joka on aiheutunut vakuutetun vakavista psyykkisistä häiriöistä

3 HAMMASVAMMAN JA ÄKILLISEN HAMMASSÄRYN HOITOKULUT

3.1 HAMMASTAPATURMA

3.1.1 Matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman hoitokuluista korvataan tarpeelliset hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine paikallisine matkakuluineen.

3.2 HAMMASSÄRKY TAI PUREMINEN HAMPAALLE

3.2.1 KORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ:
SUPER vakuutus korvaa enintään 150 euroa ja STANDARD vakuutus korvaa enintään 85 euroa

3.2.2 Puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneesta vammasta korvataan hoitokustannukset kohtuullisine paikallisine matkakuluineen kuten yllä mainitaan.

3.2.3 Äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta aiheutuneet hoitokulut korvataan kohtuullisine paikallisine matkakuluineen kuten yllä mainitaan. Edellytyksenä on, että särky on alkanut ja hoito on annettu matkan aikana.

4 KORVAUS MATKAN PERUUNTUMISESTA

4.1 Vakuutus korvaa vakuutetun matkan peruuntumisen pakottavasta syystä, eli matkalle lähdön estymisen Suomesta, mikäli tämä johtuu vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos matkan peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti äkillisestä sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on vakuutetun lähiomainen tai yksi kanssamatkustaja, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan Suomessa. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Lisäksi vakuutetulla on oikeus matkan peruuttamiseen mikäli hänen Suomessa olevaan omaisuuteensa on kohdistunut huomattava omaisuusvahinko.

4.2 PERUUNTUMISESTA KORVATAAN KULUT, JOISTA VAKUUTETTU ON MATKANJÄRJESTÄJÄN MATKAEHTOJEN MUKAAN VASTUUSSA.

4.2.1 Matkan peruuntumista ei korvata, jos vakuutus on maksettu myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista, peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan varaamista tai maksamista tai ennen vakuutuksen tekemistä tai jos äkillinen sairastuminen on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäytöstä tai huumaavan aineen käytöstä. Peruuntumista ei myöskään korvata jos syynä on vakuutetun pelkotila sairauden tartuntavaarasta tai muu pelkotila.

4.2.2 Peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntuottajan ehtojen mukaan vastuussa.

4.2.3 Valmismatkalain mukaisten pakettimatkojen peruuntumisissa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut.

4.2.4 Valmismatkalain mukaisten erikoismatkojen peruuntumisissa korvataan erityisehtojen mukaiset kohtuulliset kulut enintään 25%:in matkan hinnasta.

4.2.5 Muiden matkapalvelujen peruuntumisissa korvataan sopimuksen mukaisia kuluja enintään 2.000 euroon asti yhtä matkaa ja vakuutettua kohti.

5 KORVAUS MATKAN KESKEYTYMISESTÄ

5.1.1 Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka aiheutuu pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta tai matkatapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Keskeytyminen korvataan myös mikäli vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen on kohdistunut huomatta omaisuusvahinko.

5.1.2 Jos hoitava lääkäri matkakohteessa määrää paluumatkan lykättäväksi suunnitellusta ajankohdasta korvataan vakuutetulle muutetun paluumatkan aiheuttamat lisäkustannukset sekä mahdolliset syntyvät lisämajoituskustannukset matkakohteessa edellyttäen, että Gouda on etukäteen hyväksynyt tällaiset lisäkustannukset.

5.1.3 Vakuutetun ennenaikainen matkaltapaluu korvataan vain, mikäli matkasairaus tai -tapaturma on sen laatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin perustein vaatii paluun Suomeen

5.1.4 Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos ennenaikainen tai viivästynyt paluumatka Suomeen on aiheutunut pakottavasti äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta, joka kohtaa vakuutetun lähiomaista tai kanssamatkustajaa, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut Suomesta täältä alkavan matkan.

5.1.5 Matkan keskeytymisestä korvataan vakuutetulle matkan aikana aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset.

5.1.6 Vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset matkakustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen, mikäli matka tehdään vakuutuksen voimassaoloaikana ja se on välttämätön työsuhteen tai oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun jatkumisen vuoksi. Tällöin tulee matkapäiviä olla jäljellä yli 50% siitä hetkestä kun vakuutettu lähti matkakohteesta kohti Suomea.

5.1.7 Vakuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa, kuitenkin yhteensä enintään 1700 euroon asti.

5.1.8 Vakuutetun menettämältä matkapäivältä korvattan SUPER vakuutuksesta enintään 75 euroa matkapäivältä ja STANDARD vakuutuksesta 50 euroa matkapäivältäalla, jos matka on keskeytynyt vakuutetun sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun seurauksena

5.1.9 Samalta ajalta korvausta maksetaan ainoastaan joko sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 45 päivältä, kuitenkin enintään etukäteen maksetun matkan hinta. Korvausta ei makseta, jos matka on vahinkohetkellä kestänyt yli 90 päivää.

5.1.10 Korvaus sairaalahoidon vuoksi menetetyiltä matkapäiviltä maksetaan vain sairastuneelle.

5.1.11 Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, kun sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti, kun matkan piti päättyä. Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi.

5.1.12 Jos enintään 90 päivää kestäneellä valmismatkalla ollut vakuutettu on oikeutettu päiväkohtaiseen korvaukseen menetetyiltä matkapäiviltä ja hän on menettänyt yli puolet matkapäivistään, hän saa tämän päiväkohtaisen korvauksen sijasta halutessaan uuden matkan.

5.1.13 Uuden matkan saa myös mukana matkustanut avio- tai avopuoliso, joka on puolison matkasairauden tai -tapaturman vuoksi joutunut ennenaikaisesti palaamaan matkalta ja menettänyt yli puolet matkapäivistä ja jolla on ollut Goudan matkustajavakuutus.

5.1.14 Matkan hinta on vakuutetun matkanjärjestäjälle maksama hinta ennen matkalle lähtöä Suomesta.

5.1.15 Korvauksena annetaan uusi saman matkanjärjestäjän matka, jonka hinta ei saa ylittää keskeytyneen tai sairaalahoidon takia menetetyn matkan hintaa. Enimmäiskorvaus uudesta matkasta on alla olevan taulukon mukaisesti uuteen matkaan oikeutettua henkilöä kohti. Uusi matka voidaan antaa myös muun kuin edellä mainitun matkanjärjestäjän matkana, mikäli tämä ei kykene matkaa järjestämään.
SUPER vakuutus korvaa enintään 3 000 euroa ja STANDARD vakuutus korvaa enintään 2 600 euroa

5.1.16 Uusi matka on aloitettava yhden vuoden kuluessa keskeytyneen matkan alkamispäivästä. Uusi matka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

5.1.17 Valmismatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka järjestämiseen sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja tai vastaavia ulkomaisia ehtoja.

6 KORVAUS LÄHIOMAISEN MATKA- JA MAJOITUSKUSTANNUKSISTA VAIKEASTI SAIRAAN VAKUUTETUN LUOKSE MATKAKOHTEESEEN

6.1 Jos hoitava lääkäri matkakohteessa arvioi vakuutetun matkasairauden tai matkatapaturman vakuutetulle aiheuttaman tilan hengenvaaralliseksi, korvataan matkavakuutuksesta yhden lähiomaisen välttämättömät ja kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset matkakohteeseen ja takaisin lähiomaisen kotipaikkaan Suomessa. Tällaiset lähiomaiselle korvattavat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan enintään 60 päivältä ja edellyttäen, että Gouda on etukäteen hyväksynyt lähiomaisten matkan matkakohteeseen. Lähiomaisen ruokailukustannuksia korvataan enintään 15 euroa päivää kohti.

7 KORVAUS VAINAJAN KULJETUKSESTA KOTIIN TAI VAINAJAN HAUTAAMISESTA MATKAKOHTEESSA

7.1 Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan vainajan kotiinkuljetuskustannukset vakuutetun kotipaikkaan Suomessa. Vaihtoehtoisesti korvataan vainajan hautaamisesta matkakohteessa aiheutuneet hautaamiskustannukset, kuitenkin enintään 5000 euroon asti. Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta.

8 KORVAUS MATKALTA MYÖHÄSTYMISESTÄ

8.1 Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa Suomesta ulkomaille suuntautuvan lento-, junabussi- tai laivamatkan alkamispaikkaan tai jatkolennon alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai jos vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika.

8.2 Myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan matkalle mukaan pääsemiseksi. Kuluja korvataan enintään seuraavasti, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. SUPER vakuutus korvaa enintään 2 500 euroa ja STANDARD vakuutus enintään  1 700 euroa

8.3 Korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutettu saa korvauksen samasta syystä matkanjärjestäjältä, liikenneyhtiöltä, hotellilta tai vastaavalta.

9 KORVAUS LENNON MYÖHÄSTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA

9.1 Jos vakuutetun lento myöhästyy menomatkalla Suomesta tai paluumatkalla Suomeen yli 6 tuntia teknisen vian tai huonon sään takia, matkavakuutuksesta korvataan odotusaikana lentokentällä syntyvistä lisäkuluista  vakuutettua henkilöä kohden jokaiselta yllämainitun ajan jälkeen alkavalta kuuden tunnin jaksolta, kuitenkin korkeintaan enimmäissummaan asti. SUPER vakuutus korvaa 50 euroa per 6 tuntia, enintään 500 euroa/vakuutettu ja  STANDARD vakuutus korvaa 35 euroa per 6 tuntia, enintään 350 euroa/vakuutettu.

10 KORVAUS PAHOINPITELYSTÄ AIHEUTUNEESTA HENKILÖVAHINGOSTA

10.1 Jos vakuutettu joutuu pahoinpitelyn tai tahallisen väkivallanteon kohteeksi matkan aikana ja vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttajalta ei saada vahingonkorvausta, on vakuutettu oikeutettu korvaukseen kivusta, särystä ja ansionmenetyksestä perustuen siihen, mikä on tai olisi teon aiheuttajan korvausvelvollisuus Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukaan, kuitenkin enintään 45 000 euroon asti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutetun oma toiminta on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen tai vahingon on aiheuttanut lähiomainen tai jos vahinko liittyy
ammatinharjoittamiseen, viran hoitamiseen tai muuhun ansiotoimintaan. Korvausta maksetaan enintään 45 000 euroa

10.2 Jos vahingon aiheuttaja asetetaan syytteeseen, tulee vakuutetun vaatia vahingon aiheuttajalta vahingonkorvausta Goudan niin vaatiessa, jolloin Gouda maksaa vakuutetun oikeudenkäyntikulut.

11 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO URHEILUSSA

11.1 Jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, ei vakuutuksesta
makseta korvausta.

11.2 Kilpaurheiluksi katsotaan urheilusuoritus, joka tehdään urheiluseuran nimissä, tai mistä urheilijalle maksetaan tai mistä on mahdollista saada palkinto. Kaikki rahallisesti tuettu urheilu katsotaan kilpaurheiluksi.

11.3 Seuraavien lajien harjoittaminen – vaikka se olisi vain tilapäistä ja lyhytkestoista – kuuluu vakuutuksen piiriin vain SUPER-matkavakuutuksessa.

11.3.1 Kamppailu-, itsepuolustus- tai kontaktilajit, kuten nyrkkeily, paini, judo tai karate

11.3.2 Voimailulajit kuten painonnosto ja voimannosto

11.3.3 Moottoriurheilulajit

11.3.4 Ilmaurheilulajit, kuten laskuvarjohyppy, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, riippuliito tai lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella

11.3.5 Kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio-, jää- tai seinäkiipeily

11.3.6 Valtameriveneily

11.3.7 Vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket

11.3.8 Urheilu- tai laitesukellus

11.3.9 Nopeus-, syöksylasku tai laskettelu, mikäli matkasta on yli 50% näiden urheilulajien harrastamista ei vakuutus korvaa kyseistä urheilulajia.

12 VOIMASSAOLO ETSINTÄ- JA PELASTUSTOIMIEN YHTEYDESSÄ

12.0 KORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON:
SUPER vakuutus korvaa enintään 10.000 euroa

12.1 SUPER-matkavakuutus korvaa:

12.1.1 Vakuutetun etsinnästä ja pelastamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

12.1.2 Vakuutetun etsintä- ja pelastustoimien aloittamiseksi tulee tapaus raportoida paikallisille poliisiviranomaisille. Vaatimus etsintätoimien aloittamiseksi tulee tulla paikallisilta tai suomalaisilta viranomaisilta.

12.1.3 Korvauksen ehtona on yhteydenotto Goudan hälytyskeskukseen.

12.1.4 Korvaus maksetaan vain SUPER-matkavakuutuksesta.

13 PYSYVÄ HAITTA

13.0 ENIMMÄISKORVAUS PYSYVÄSTÄ HAITASTA
SUPER vakuutus korvaa enintään 30 000 euroa ja STANDARD vakuutus enintään  20 000 euroa.

13.1 KORVAUS PYSYVÄSTÄ HAITASTA

13.1.1 Vakuutetulla on oikeus korvaukseen pysyvästä haitasta, joka vakuutetulle aiheutuu matkatapaturman vuoksi. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan, jos matkalla sattunut matkatapaturma johtaa kolmen vuoden kuluessa matkatapaturmasta vakuutetun pysyvään lääketieteellisesti osoitettavaan haittaan, edellyttäen että matkatapaturmasta on kulunut vähintään 12 kuukautta ja pysyvän haitan haitta-aste on vahvistettu lopullisesti. Korvauksen suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon vain vamman laatu, mutta ei vakuutetun yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia tai harrastuksia.

13.1.2 Korvauksen lopullinen suuruus määritetään matkatapaturman sattumishetkellä voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan siten, että korvaus vastaa pysyvän haitan haitta-astetta vastaavaa suhteellista osuutta 20 000 / 30 000 eurosta haittaluokan 1 ollessa alin ja haittaluokan 20 ollessa ylin mahdollinen haittaluokka. Haittaluokan 1 mukaista pienintä haittaa sovelletaan haittaluokituspäätöksen mukaisesti ainoastaan silmien ja sormien vammoihin.

13.1.3 Pysyvä haitta määritetään viimeistään kolmen vuoden kuluttua matkatapaturmasta.

13.1.4 Jos haitta muuttuu vähintään kaksi haittaluokkaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut korvauksen maksamisesta, muutetaan korvauksen määrää vastaavasti. Maksettua korvausta ei peritä takaisin.

13.1.5 Alle 15-vuotiaiden lasten kohdalla tässä tarkoitettu vakuutusmäärä on SUPER vakuutuksessa 15.000 euroa ja STANDARD vakuutuksessa 10.000 euroa

14 TAPATURMAN AIHEUTTAMA KUOLEMA

SUPER vakuutus korvaa 30.000 euroa ja STANDARD vakuutus korvaa 10.000 euroa.

14.1 Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee matkavakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen matkatapaturman seurauksena. Korvauksena maksetaan matkatapaturman sattuessa voimassaollut vakuutusmäärä.

14.1.1 Kuolemantapauksen korvaussummasta vähennetään samasta tapaturmasta mahdollisesti maksettu pysyvän haitan korvaus. Alle 15-vuotiaiden lasten kohdalla tässä tarkoitettu vakuutusmäärä on 1 700 euroa.

14.1.2 Kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksenhakijan on toimitettava Goudalle vakuutetun kuolintodistus, poliisitutkintapöytäkirja ja virallinen selvitys edunsaajista.

14.2 VAKUUTUS EI KORVAA:

14.2.1 Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun matkatapaturmasta on kulunut yli kolme vuotta.

15 KORVAUS MATKATAVAROITA KOHDANNEISTA ESINEVAHINGOISTA

15.1 Matkatavaravakuutuksesta korvataan vakuutetun matkatavaroille matkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Matkatavaroiksi luetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottama henkilökohtainen yksityisomaisuus, matkalla hankittu omaisuus sekä omaisuus, jonka vakuutettu on lainannut matkaa varten omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Maksuvälineet ja arvopaperit ovat matkatavaraa, kun vakuutettu kuljettaa niitä mukanaan tai niiden ollessa lukitussa tallelokerossa. Korvausta maksetaan  enintään seuraavasti:

SUPER vakuutus korvaa enintään 1250 euroa, maksuvälineitä ja arvopapereita enintään 120 euroa.

STANDARD vakuutus korvaa enintään 700 euroa, maksuvälineitä ja arvopapereita enintään 100 euroa

15.2 Maksuvälineiksi ja arvopapereiksi luetaan käyvät kolikot, setelit, matkaliput, passit, bensiini- ja ravintolakupongit, hissiliput ja green fee –kortit.

15.3 Matkalippujen, viisumin tai passin varkaudesta aiheutuneita matka-, majoitus ja puhelinkustannuksia korvataan yhteensä 170 euroon asti.

15.4 Matkatavaroiksi ei lasketa eläimiä, kasveja, muuttotavaroita, erillisiä rahtitavaralähetyksiä, purjelautoja purjeineen, kauppatavaroita, tavaranäytteitä, mainosmateriaaleja, kaupallisia tai opetusfilmejä ja - nauhoja, valokuvia, piirustuksia, käsikirjoituksia, kokoelmia ja niiden osia, moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja, muita hinattavia kulkuvälineitä, veneitä, muita vesillä kulkevia aluksia, eikä ilma-aluksia ja näihin liittyviä varusteita. Matkatavaroiksi ei myöskään lasketa ansiotyövälineitä, telekopio- ja kopiokoneita. CD-soittimet, MP3-soittimet (sis. I-pod laitteet ja vastaavat tuotteet) korvataan enintään 250 euroon asti.

15.5 Vahingoittuneesta omaisuudesta korvataan ensisijaisesti korjauskustannukset, jos omaisuuden korjaaminen on mahdollista. Korjauskustannuksina maksetaan kuitenkin korkeintaan omaisuuden arvo vahingoittumishetkellä seuraavassa esitetyn arvostusperiaatteen mukaisesti.

15.6 Vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvioimisessa otetaan ensisijaisesti huomioon omaisuuden päivänarvo eli omaisuuden käypä arvo vakuutustapahtuman hetkellä. Ellei päivänarvoa pystytä kohtuudella selvittämään, määritetään vahingoittuneen tai menetetyn omaisuuden arvo tekemällä ikävähennykset omaisuuden jälleenhankinta-arvosta, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen omaisuuden hankintakustannusta. Ikävähennys tehdään siten, että omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään toisesta hankinnan jälkeisestä vuodesta alkaen kertavähennyksenä 20% ja sen jälkeen 10% vuodessa. Ikävähennyksen enimmäismäärä voi kuitenkin olla enintään 50%.

15.7 Vakuutuksesta korvataan kuitenkin matkatavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 85 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja –paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavaran katoaminen korvataan täysimääräisesti enintään vakuutusmäärään asti.

15.8 VAKUUTUKSESTA EI KORVATA

15.8.1 Vahinkoa, joka on aiheutunut maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai unohtamisesta

15.8.2 Vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun esineen hankautumisesta, kulumisesta, tavanomaisesta käytöstä, vanhenemisesta tai itsestään tuhoutumisesta

15.8.3 Vahinkoa, joka on aiheutunut urheiluvälineelle sen käytön aikana, kuten polkupyörille, suksille tai muille urheiluvälineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä, ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta.

15.8.4 Omaisuudelle aiheutunut vahinko on pintapuolinen eikä se vaikuta omaisuuden käyttökelpoisuuteen.

15.8.5 Vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta. Katoamisesta on kysymys silloin kun vakuutettu ei ole kyennyt nimeämään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka on ollut matkatavaran menettämisen syynä

15.8.6 Vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella

15.8.7 Vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä rikoksen yhteydessä tai rikoksesta epäiltynä.

16 SUOJELUOHJEET

16.1 Suojeluohjeiden merkitys ja niiden laiminlyömisen seuraukset

16.1 Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti

16.1.1 Suojeluohjeilla pyritään estämään vahingon syntyminen ja pienentämään syntyneen vahingon määrää.

16.2 VARKAUDET JA MURROT

16.2.1 Vakuutetun on varkauksien ja murtojen välttämiseksi huolehdittava hotellihuoneensa ja muiden säilytyspaikkojen lukitsemisesta tai tarkoituksenmukaisesta valvonnasta. Ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee aina olla suojatut, suljetut ja lukitut. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta. Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava, eikä sitä saa hetkeksikään jättää ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla.

16.2.2 Varkaudelle erityisen altista omaisuutta kuten koruja, kameroita, projektoreita, kiikareita, soittimia, nauhureita, elektronisia laitteita, matkapuhelimia ja muita helposti varastettavia arvoesineitä on pidettävä erityisen tarkan silmälläpidon ja valvonnan kohteena. Säilytettäessä omaisuutta autossa, hotellihuoneessa, hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa, on arvoesineiden ja yli 500 euron arvoisten esineiden ja laitteiden oltava kiinteässä, erikseen lukittavassa tilassa.

16.2.3 Jos polkupyöriä, suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä joudutaan jättämään ulos tai yleisesti käytössä oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden tulee olla lukittuina tätä tarkoitusta varten oleviin telineisiin tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.

16.2.4 Teltassa tai yleismajoitustilassa ei saa säilyttää tavaroita, ellei vartiointia ole erikseen järjestetty.

16.3 MAKSUVÄLINEET JA ARVOPAPERIT

16.3.1 Maksuvälineiden ja arvopapereiden tulee aina olla lukitussa tallelokerossa silloin, kun niitä ei kuljeteta mukana ja niitä tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.

16.4 MUUT OHJEET

16.4.1 Helposti rikkoutuvat esineet tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.

16.4.2 Pankki- ja luottokorttia ja siihen kuuluvaa tunnuslukua ei saa säilyttää lähekkäin.

16.4.3 Esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöohjeita on noudatettava.

16.4.4 Kuljetusliikkeen antamia ohjeita ja pakkausmääräyksiä on noudatettava.

16.4.5 Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin, että niillä ei ole mahdollisuutta tahria muita matkatavaroita.

17 MATKATAVAROIDEN MYÖHÄSTYMINEN

17.1. ENIMMÄISKORVAUS ON:
SUPER vakuutuksesta 120 euroa, kuitenkin enintään 480 euroa
STANDARD vakuutuksesta 90 euroa, kuitenkin enintään 360 euroa

17.1.1 VAKUUTUS KORVAA:

17.1.2 Vakuutus korvaa välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa.

17.1.3 Matkavakuutuksesta korvataan enintään 90/120 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin yhteensä enintään 360/480 euroa vakuutettua kohti. Korvaus suoritetaan vakuutusmäärästä riippumatta.

17.2 VAKUUTUS EI KORVAA:

17.2.1. Tarvikkeiden hankintakustannuksia sen jälkeen kun matkatavarat ovat saapuneet menomatkalla matkakohteeseen.

18 MATKAVASTUUVAKUUTUS

18.0 ENIMMÄISKORVAUS ON:
SUPER vakuutuksesta henkilövahingot ja esinevahingot enintään 400 000 euroa ja
STANDARD vakuutuksesta henkilövahingot ja esinevahingot enintään 200 000 euroa

18.1.1 Vakuutuksesta korvataan toiselle matkalla aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

18.2 VAKUUTUS KORVAA:

18.2.1 Edellytyksenä korvauksen maksamiselle on että vakuutettu valtuuttaa Goudan tai Goudan määräämän henkilön selvittämään vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolon sekä edustamaan vakuutettua vahingon kärsineen kanssa käytävissä neuvotteluissa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Vastuuvakuutuksesta korvataan edellä mainituilla edellytyksillä myös mahdollisesti aiheutuneet vakuutetun ja vahinkoa kärsineen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

18.3 VAHINGON SELVITYS JA OIKEUDENKÄYNTI

18.3.2 GOUDA selvittää, onko vakuutettu korvausvelvollinen, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja maksaa vahingon edellyttämän korvauksen.

18.3.3 Vakuutetun tulee varata GOUDA:lle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja sovintoratkaisun aikaansaamiseen.

18.3.4 Jos vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava siitä GOUDALLE. GOUDALLA on tällöin oikeus päättää oikeudenkäyntiin liittyvistä toimenpiteistä. GOUDALLA on mahdollisuus olla korvaamatta oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut oikeudenkäynnistä GOUDALLE.

18.4.4 Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido GOUDAA, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

18.4.5 Jos GOUDA on valmis tekemään sopimuksen vahingonkärsineen kanssa, eikä vakuutettu tähän suostu, yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan tämän jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorita lisäselvityksiä asiassa.

18.5 VAKUUTUS EI KORVAA:

18.5.1 Vakuutuksesta ei korvata: vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, lupaukseen tai takuuseen.

18.5.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä.

18.5.3 Vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön tai huoneiston omistajana tai minkä tahansa muun asumis- tai kiinteistöoikeuden haltijana.

18.5.4 Vahinkoja sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun säilytyksessä, vuokrauksessa, lainassa tai hallussa muuten tilapäisesti

18.5.5 Vahingonkorvausta, josta vakuutettu on vastuussa moottoriajoneuvon omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä tai vahingonkorvausta, josta vakuutettu on vastuussa lentokoneen, laivan tai veneen omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä.

18.5.6 Vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut itselleen, lähiomaiselleen tai kanssamatkustajalle.

18.5.7 Vahinkoa, joka aiheutuu sakosta tai muusta senkaltaisesta seuraamuksesta.

18.5.8 Vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut.

18.5.9 Vahinkoa, joka aiheutuu tarttuvan taudin levittämisestä.

18.5.10 Vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallisesti tai rikollisella teolla.

19 MATKAOIKEUSTURVAVAKUUTUS

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joka perusteeltaan tai määrältään. Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita- , rikos- tai hakemusasioissa samalla puolella, tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen.

19.0 KORVAUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ:
SUPER vakuutus korvaa enintään 12 500 euroa ja STANDARD vakuutus korvaa enintään 9 00 euroa

19.1 Kaikissa korvauksissa on omavastuu 15%, kuitenkin vähintään 150 euroa.
VAKUUTUS KORVAA:

19.1.1 Täyden korvauksen edellytyksenä on, että Goudalla tai tämän valtuutetulla edustajalla on mahdollisuus etukäteen hyväksyä vakuutetun valitsema lainopillinen asiamies.

19.1.2 Matkavakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle matkalla yksityishenkilönä ja matkustajan ominaisuudessa aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosjutuissa.

19.1.3 Vakuutetulla on oikeus käyttää oikeudenkäynnissä asiamiehenään valitsemaansa asianajajaa tai muuta lakimiestä.

19.1.4 Riita- ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistumen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan vasta siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

19.1.5 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena olevaa asiaa korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

19.1.6 Rikosasiat korvataan seuraavasti;
Asianomistajana Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksinoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista. Vastaajana Kustannukset vakuutetun puolustuksesta, ei kuitenkaan, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, kuten esimerkiksi törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, rattijuopumusta, huumaantuneena ajamista, pahoinpitelyä, petosta tai väärennystä. Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty siltä osin kuin se on koskenut edellä mainittua tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, korvataan kulut jälkikäteen. Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty kokonaan, ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella. Jos vakuutettu syyttäjän valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimessa tuomitaan tässä kohdassa mainitusta tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ei puolustus- ja oikeudenkäyntikuluja korvata.

19.1.7 Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tai vastaavan ulkomaisen tuomioistuimen tutkittavaksi. Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, joita käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomiossa, Euroopan yhteisön tuomioistuimissa tai yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimissa.

19.2 VAKUUTUS EI KORVAA:
Oikeusturvavakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia seuraavissa asioissa

19.2.1 oikeudenkäyntikuluja vakuutetun ja GOUDA:n välillä.

19.2.2 jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

19.2.3 jossa tämän vakuutuksen vastapuolet ovat vastapuolina

19.2.4 joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole kulunut kahta vuotta

19.2.5 jolla vaatimuksen riitautumista ei voida osoittaa

19.2.6 joka liittyy vakuutetun muuhun toimintaan kuin matkaan ja matkustamiseen

19.2.7 käsitellään luonteeltaan perheoikeudellisia kysymyksiä

19.2.8 joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammattiharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai
ansiotoimintaan, sijoitustoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen tulon hankkimiseen.

19.2.9 käsitellään vakuutetun tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai rikollisella teolla aiheuttamaa vahinkoa.

19.2.10 jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa

19.2.11 jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta

19.2.12 käsittely liittyy vakuutettuun moottoriajoneuvon omistajana, kuljettajana tai käyttäjänä

19.2.13 josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvistä oikeusturvavakuutuksesta

19.2.14 käsitellään kiinteistöoikeutta tai muita kaupallisia asioita, kuten liiketoimia

19.2.15 oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus kuuluu toiselle lain, tuomion tai sopimuksen perusteella.

19.2.16 joka koskee konkurssimenettelyä

19.2.17 joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

19.2.18 Nk. contingency fee tai kustannukset ovat riippuvaisia oikeudenkäynnin lopputuloksesta

20 KORVAUSMENETTELY

20.1 SELVITYS VAKUUTUSTAPAHTUMASTA

20.1.1 Korvauksenhakijan tulee toimittaa GOUDAlle kirjallinen selvitys vakuutustapahtumasta. Tämän voi tehdä täyttämällä matkavahinkoilmoituksen. Korvauksenhakijan tulee lisäksi toimittaa GOUDAlle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Korvaushakemus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

20.2 MYÖHÄSTYMINEN MATKALTA TAI LENNON MYÖHÄSTYMINEN

20.2.1 Korvauksenhakijan tulee toimittaa vakuutusyhtiölle liikennöitsijän tai viranomaisen todistus myöhästymisen tai viivästymisen syystä. Tämän lisäksi on toimitettava alkuperäiset tositteet kuluista.

20.3 KUOLINTAPAUS

20.3.1 Korvauksenhakijan tulee toimittaa yhtiölle kuolintodistus vakuutetusta, virallinen selvitys edunsaajista sekä poliisitutkintapöytäkirja.

20.3.2 Kotiinkuljetuskustannuksista tai hautauskustannuksista ulkomailla tulee toimittaa alkuperäiset laskut tai kuitit.

20.4 KOTIMAAN HOITOKULUJEN KORVAUKSIEN HAKEMINEN

20.4.1 Kotimaassa aiheutuneiden matkasairaus ja -tapaturmavahinkojen hoitokulujen osalta korvauksen hakijan tulee itse maksaa kulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta. Korvauksen hakijan on toimitettava Goudalle Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista. Kuitit, joista ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava Goudalle alkuperäisinä.

21 MATKAHÄTÄPALVELU

21.1 Vakuutus sisältää Matkahätäpalvelun, johon kuuluu neuvonta ja auttaminen hätätilanteissa, maksusitoumusten antaminen hoitolaitoksille sekä avustaminen mahdollisissa kotiinkuljetuksissa. Kiireellisissä tapauksissa Gouda palvelee ympäri vuorokauden seuraavassa puhelinnumerossa: +358 (0) 207 436 404, faxi +358 (0) 207 436 405 Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta matkan aikana tai sen jälkeen, älä epäröi ottaa yhteyttä Gouda Matkavakuutuksiin. Puhelinajat ovat maanantaista perjantaihin klo 9-17.
Puh.: +358 (0 )207 436 400
Fax.: +358 (0) 207 436 401
E-mail: gouda@gouda.fi

22 GOUDAN TAKAUTUMISOIKEUS

22.1 Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Goudalle sen suorittamaan korvausmäärään saakka kulloinkin voimassa olevan akuutuslainsäädännön mukaisesti.

23 SOVELLETTAVA LAKI

23.1 Goudan vakuutuksiin sovelletaan Suomen lakia ja erityisesti kulloinkin voimassa olevaa vakuutuslainsäädäntöä.

23.1.2 Nämä Goudan ehdot ovat voimassa 01.11.2013. Goudalla on lisäksi oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa Goudalle. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Goudan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Goudan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Goudalle antamansa, vääriksi tai puutteelliseksi havaitsemansa tiedot.

24 MUUTOKSENHAKU GOUDAN KORVAUSPÄÄTÖKSEEN

24.1 ITSEOIKAISU

24.2 Jos korvauspäätökseen tyytymätön epäilee virheen tapahtuneen asian käsittelyssä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet korvausratkaisuun. Gouda oikaisee päätöksen, jos vakuutetun uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

25 KULUTTAJIEN VAKUUTUSTOIMISTO JA RATKAISUSUOSITUKSIA ANTAVAT LAUTAKUNNAT

25.1 Jos vakuutettu on tyytymätön Goudan korvauspäätökseen, hän voi kysyä apua Kuluttajien vakuutustoimistosta, joka on puolueeton elin tehtävänään neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa. Goudan päätös voidaan viedä Kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä. Goudan päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajavalituslautakuntaan, joka niinikään antaa ratkaisusuosituksia kuluttajasuojalainsäädännön perusteella. Lautakunnat eivät ota käsiteltäväkseen asioita, jotka ovat vireillä tai asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa.

26 KÄRÄJÄOIKEUS

Korvausasian voi viime kädessä jättää käräjäoikeuden tutkittavaksi, jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy Goudan korvauspäätökseen. Kanne voidaan panna vireille asianosaisen Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

27 YLEISET SOPIMUSEHDOT

Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Niitä sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan myös niitä vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei näihin yleisiin sopimusehtoihin ole kirjoitettu. Vakuutussopimuksen yleiset asiat, mm. voimassaolo, maksuehdot ja vakuutuksen päättyminen, määritellään yleisissä sopimushdoissa. Vakuutuskohtaiset tiedot, mm. vakuutusturva, korvausmäärä, omavastuu ja rajoitukset, kerrotaan tuotteen ehdoissa.

1. Keskeiset käsitteet
Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Henkilövakuutuksia ovat sairauskulu-, tapaturma- ja matkustajavakuutukset. Goudan matkavakuutuksista matkustajavakuutus on henkilövakuutus. Vahinkovakuutus on vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen varalle. Vahinkovakuutuksia ovat matkatavaravakuutus, matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus.
Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutuksenantajana on Gjensidige Forsikring ASA, Norja Y-tunnus 995 568 217. Vakuutettu on se, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu ajanjakso, joka on merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen voimassaoloajaksi. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ja määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan, ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä
Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus [5 § ja 9 §]
Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksenhakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksusta ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan kuitenkin mitä kuluttajasuojalain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään. Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutyuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kun vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus [22 §, 23 § ja 24 §] Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteelliseksi havaitsemansa tiedot. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti , vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.
Tiedonatovelvollisuuden laiminlyönti Henkilövakuutus Jos vakuutuksen ottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä , laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on vakuutusyhtiö vastuusta vapaa. Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.
Vahinkovakuutus Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää
vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vahinkovakuutuksessa, korvausta voidaan alentaa tai evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo
Vakuutusyhtiön vastuu alkaa osapuolten yhteisesti sopimasta ajankohdasta, joka on merkitty vakuutuskirjaan. Jollei alkamisajankohdasta ole sovittu, vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö on antanut tai lähettänyt vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä on vakuutuskautta koskevan vakuutusmaksun suorittaminen. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen klo 24.00.

4. Vakuutuksen myöntämisen perusteet [10 §]
Vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät vakuutussopimuksen vuosipäivän mukaan. Jos sopimukseen lisätään vakuutus, tämän vakuutuksen osalta vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät lisätyn vakuutuksen alkamisajankohdan mukaan. Henkilövakuutuksessa vakuutetun terveydentila arvioidaan ja ikä lasketaan vakuutushakemuksen antamisen tai jättämisen mukaisen ajankohdan terveydentilan ja iän perusteella. Vakuutusyhtiö ei hylkää henkilövakuutusta koskevaa hakemusta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut tai sen henkilö, jolle vakuutusta haetaan, terveydentila on huonontunut sen jälkeen, kun hakemusasiakirja on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

5. Vakuutuksen irtisanominen vakuutuskauden aikana
Vakuutetun irtisanomisoikeus
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Goudalle.
Vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus
Goudalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voi pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa Goudalle ja Gouda ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat tiedot olisi annettu.
´
6. Väärien ja vilpillisten tietojen antaminen
Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Goudalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Goudan vastuun selvittämisen kannalta, voidaan hänen korvaustaan alentaa tai evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

7. Velvollisuus noudattaa vahinkovakuutuksen suojeluohjeita
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, joita ei voi pitää vähäisenä, laiminlyönnyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä.

8. Vakuutetun aiheuttama vakuutustapahtuma
Gouda on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman

9. Vakuutusehtojen muuttaminen
Goudalla on oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.